Sudah Seharusnya Kita Bersyukur

Bersyukur kepada Allah Ta’ala merupakan sebuah kewajiban. Allah telah memerintahkannya dalam banyak ayat Al Qur’an, diantaranya ialah firman Allah (yang artinya),  “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada-Nya kalian menyembah” (QS. Al Baqarah : 172)

Di dalam ayat yang lain, Allah Ta’ala juga berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepada kalian. Maka mintalah rezki itu di sisi Allah, sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya lah kalian akan dikembalikan.” (QS. Al ‘Ankabut : 17). Dalam rangka memenuhi perintah tersebut, hendaknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang syukur, kemudian mengamalkannya.

Pembahasan tentang syukur merupakan pembahasan yang sangat luas. Dalam tulisan ringkas ini, penulis hanya akan membawakan beberapa poin saja, yaitu keutamaan syukur, hakekat, pondasi-pondasi, dan rukun-rukunnya.

Keutamaan syukur

Dengan mengetahui keutamaan suatu perkara, seseorang akan lebih bersemangat untuk meraihnya. Demikian juga dengan syukur, apabila kita mengetahui keutamaan-keutamaanya yang sangat banyak, tentu kita akan bersungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang yang bersyukur.

Keutamaan syukur merupakan perkara yang tidak diragukan lagi. Berikut ini beberapa point yang menjelaskan sebagian dari keutamaan-keutamaan syukur :

 • Syukur merupakan jalan para nabi dan rasul

Allah telah memuji rasul pertama, yaitu Nuh ‘alaihis salaam, dengan sifat syukur. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “(yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.” (QS. Al Israa : 3)

Allah juga memuji kekasih-Nya, Nabi Ibrahim ‘alaihis salaam, dengan sifat mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Allah Ta’ala berfirman (yang  artinya), “Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan). Yang mensyukuri ni’mat-ni’mat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus.” (QS. An Nahl : 120-121)

Allah Ta’ala memerintahkan Musa ‘alaihis salaam, untuk mengambil apa-apa yang diberikan kepadanya, berupa kenabian, risalah, dan hak untuk berbicara langsung kepada-Nya, lalu bersyukur kepada-Nya. Allah Ta’ala befirman (yang artinya), “Hai Musa, sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dan manusia yang lain (di masamu) untuk membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur.” (QS. Al A’raf : 144)

Dan ayat-ayat lain yang serupa yang menerangkan bahwasanya syukur merupakan jalan para nabi ‘alahimus salaam.

 

 • Syukurnya Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam merupakan orang yang paling mengenal Allah Ta’ala, paling takut, paling bersyukur, paling tinggi kedudukannya di sisi-Nya. Dalam hadis yang shahih dari shahabat Mughiroh bin Syu’bah radhiyallaahu ‘anhu, dia berkata, “Sungguh dahulu Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam menegakkan shalat di malam hari hingga membengkak betis atau kakinya. Ketika ditanya tentang hal tersebut, beliau shallallahu `alaihi wa sallam menjawab : “Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?!”” (HR. Bukhari dan Muslim)

 • Syukur merupakan tujuan pencipataan makhluk

Allah Ta’ala telah mengabarkan hal tersebut melalui banyak ayat dalam Al Qur’an, diantaranya firman-Nya (yang artinya), “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur.” (QS. An Nahl : 78)

Dia juga berfirman (yang artinya), “Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” (QS. Al Qashash : 73)

Di ayat lain, Allah juga berfirman (yang artinya), “Dan Dia-lah Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.” (QS. An Nahl : 14)

 • Syukur dan iman, sebab tercegahnya adzab

Allah Ta’ala menggabungkan syukur dengan iman, dan menyampaikan bahwasanya tidak ada alasan untuk meng-adzab makhluk-Nya selama mereka masih bersyukur dan beriman. Allah berfirman (yang artinya), “Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Syakir (Maha Mensyukuri) lagi ‘Aliim (Maha mengetahui).” (QS. An Nisa’ : 147)

 • Tujuan utama iblis ialah menghalangi manusia dari bersyukur

Allah mengabarkan bahwasanya musuh-Nya, yaitu iblis, telah menjadikan tujuan utamanya ialah memutuskan manusia dari bersyukur. Demikianlah, karena Iblis mengetahui kedudukan syukur dan mengetahui bahwasanya syukur merupakan kedudukan yang paling tinggi. Allah Ta’ala menghikayatkan ucapan iblis (yang artinya), “Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.” (QS. Al A’raf : 17)

Hakekat syukur

Hakekat syukur ialah mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dengan disertai ketundukan, perendahan diri, dan kecintaan kepada-Nya.

Oleh karena itu, barangsiapa yang tidak mengetahui adanya kenikmatan, dia tidak bersyukur. Barangsiapa yang telah mengetahui adanya kenikmatan namun tidak mengetahui dzat yang memberikannya (yaitu Allah Ta’ala), dia tidak bersyukur. Barangsiapa yang telah mengetahui adanya kenikmatan dan telah mengetahui dzat yang memberikannya, namun mengingkarinya, dia telah kufur nikmat. Barangsiapa telah mengetahui adanya kenikmatan dan dzat yang memberikannya, juga tidak mengingkarinya, namun dia tidak tunduk, tidak mencintai-Nya, serta tidak ridho, maka dia tidak mensyukuri nikmat. Dan, barangsiapa yang telah mengetahui adanya kenikmatan, dan mengetahui dzat yang memberikannya, tunduk dan mencintai-Nya, ridho dengan-Nya dan pemberian dari-Nya, serta menggunakan kenikmatan tersebut untuk perkara-perkara yang dicintai-Nya dan ketaatan kepada-Nya, dialah orang yang mensyukuri nikmat.

Lima pondasi syukur

Dengan demikian, jelaslah bahwa syukur dibangun di atas lima pondasi :

 1. ketundukan kepada Allah,

 2. kecintaan kepada-Nya,

 3. pengakuan atas nikmat-nikmat-Nya,

 4. pujian kepada-Nya,

 5. penggunaan nikmat bukan untuk hal yang dibenci-Nya.

Apabila hilang satu poin dari poin-poin di atas, maka akan hilang satu pondasi syukur.

Syukur ialah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Dengan hati, ialah tunduk, ridha, dan cinta. Dengan lisan, ialah memuji dan mengakui. Dengan anggota badan, ialah taat dan patuh. (lihat Madaarikus Saalikiin, hal. 244-246)

Tiga rukun syukur

Syukur kepada Allah berputar di atas tiga rukun. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur, kecuali apabila telah terkumpul padanya ketiga rukun tersebut, yaitu :

 1. Mengakui kenikmatan dari Allah dalam lubuk hatinya, bahwasanya kenikmatan-kenimkatan yang dia peroleh merupakan pemberian dari Allah.

Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Apa saja nikmat yang ada pada kalian, semua dari Allah (datangnya).” (QS. An Nahl : 53)

 1. Menceritakan kenikmatan tersebut secara terang-terangan, maka dia memuji Allah, bersyukur kepada-Nya, dan tidak menyandarkan kenikmatan kepada selain-Nya.

Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu siarkan.” (QS. Adh Dhuha : 11)

 1. Menggunakan kenikmatan untuk membantunya mendapatkan keridhaan dan ketaatan kepada Allah Ta’ala.

Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih.” (QS. Saba’ : 13)

Semoga Allah memberikan rizqi kepada kita berupa rasa syukur terhadap nikmat-nikmat-Nya, dan menolong kita untuk senantiasa berdzikir, bersyukur, dan beribadah kepada-Nya dengan baik.

Disarikan dari Khutbah Jum’at Syaikh ‘Abdurrazzaaq bin Abdul Muhsin al ‘Abbaad hafizhahullaah, berjudul Fadhlus Syukr, pada tanggal 28 dzulhijjah 1421 H. http://al-badr.net/detail/cmXvryWU5O

Penulis : Prasetyo, S.Kom (Alumni Ma’had Al Ilmi Yogyakarta)

Muroja’ah : Ustadz Afifi Abdul Wadud, BIS

Hadirilah Kajian Rutin Majeedr #27
dengan tema: 

TERMINAL AKHIRAT

Bersama Al-Ustadz Zaid Susanto, Lc. 
( Alumni Universitas Islam Madinah)
.
Insyaa Allaah akan diselenggarakan pada:

Ahad, 20 November 2016/20 Safar 1438 H
Pukul 08.30 WIB – selesai
Bertempat di Masjid Al-Hasanah Yogyakarta
(Jalan C Simanjuntak 56, Yogyakarta: Utara Mirota Kampus Terban)
Acara ini terbuka untuk umum, putra dan putri.

Kajian akan disiarkan langsung di: radiomuslim.com

Bawa niat ikhlas dan infaq terbaik anda
Sebar dan ajak yang lain, dapatkan pahala berlipat!!!

CP: 085725901701

Diseleggarakan oleh: 
Majeed Reporters Dawah
Bekerjasama dengan:
Takmir Masjid Al-Hasanah Yogyakarta
Radio Muslim Yogyakarta

Donasi Untuk kemajuan Kajian MajeedR dan program yang lain :
Bank BNI Syariah : 0396 1116 18 
( a.n. Hernawan Fa’iz Abdillah )
Konfirmasi donasi lewat sms: 085725901701
Kirim pesan dengan format: Nama#Asal#Nominal#(Bank)
Contoh : Abdurrahman#Jakarta#1juta#BNI Syariah`

60 comments

 1. Di lihat dari sudut pandang manapun manusia memang sudah selayaknya selalu bersukur…. kalau Allah mengambil nikmat yang kita rasakan ceritanya udah beda lagi. kita bukan siapa-siapa sebagai makhluk.

 2. Kadang memang, syukur itu derajatnya lebih tinggi daripada sabar. Sebab keadaan lemah kerap membuat kita sabar meskipun terpaksa. Tetapi ketika diberi nikmat, kita sering sekali lupa bersyukur.

 3. Menjadi makhluk Allah Ta’ala kita wajib bersyukur atas segala sesuatu yang menimpa kita. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita.

 4. Ya Allah, sudah lama tahu tentang ilmu syukur tapi ndak bisa-bisa juga,
  semoga saya masih di berikan umur panjang untuk terus belajar

 5. Sebenarnya nikmat kalau kita syukuri akan terasa tenang di dalam hati kita. Kalau kita Mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah berkalipat…

 6. Allah Swt sudah berjanji akan menambah siapa saja yang selalu bersyukur dan akan mengadzab siapa saja yang tidak bersyukur. Tinggal kitanya saja pilih yang mana
  mantap nie bang artikelnya, mengingatkan kita agar selalu bersyukur

 7. “wa lain tasykuruu la aziidannakum” sudah jelas bahwa Alloh menyuruh kita bersyukur. Itu sudah menjadi tugas kita sebagai muslim.

 8. artikel ini mengingatkan saya agar selalu bersyukur
  semoga artikel ini bisa menjadi amal jariyah bagi penulisnya aminn

 9. sebagai seorang hamba yang tak mampu berbuat apa apa kecuali dengan izin allah. sudah sepantasnya kita harus selalu bersyukur kepada nikmat yang sudah diberikan kepada kita. makasih atas ilmunya

 10. Allah SWT sudah berjanji akan menambah nikmat siapa saja yang selalu bersyukur dan akan mengadzab siapa saja yang tidak bersyukur. Tinggal kitanya saja pilih yang mana.. :)

 11. MasyaAllah dapat teguran pada saat membaca artikel ini. Semoga yang punya blog Allah berikan banyak karunia di dunia dan akhirat! Aamiin.

 12. yapz sudah sepatutnya kita banyak2 bersyukur, karena berjuta juta kenikmatan tak henti2nya Allah berikan pada kita, tinggal kita pandai2 bersyukur

 13. Terima kasih untuk tulisannya admin, tentunya ini sangat bermanfaat.
  Semoga kita termasuk kedalam hamba-hamba-Nya yang senantiasa bersyukur.

 14. sebagai seorang manusia memang sudah sepantasnya kita bersyukur, walaupun terkadang kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan itu kurang, tp sudah sepantasnya kita bersyukur karena kita sbg manusia terlalu picik jika menghitung rejeki dari Alloh hanya dari angka materi yang kita dapatkan saja

 15. Menghitung apa yang diberikan oleh Tuhan rasanya 10 jari pun tidak cukup untuk menghitung, hal yang paling saya syukuri saat ini adalah ketika saya masih bisa merasakan yang namanya kehidupan. Semoga kita selalu bersyukur bagaimanapun kondisi dan dimana kita berada.

 16. Sebenarnya nikmat kalau kita syukuri akan terasa tenang di dalam hati kita. Kalau kita Mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah berkalipat…

 17. Setiap hembusan nafas dalam hidup ini adalah nikmat.. sudah sepatutnya kita mensyukuri apa yang telah dianugrahkan oleh Allah kepada kita..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *